Roald Dahl’s City of the Unexpected, Wonderman & opportunities! | Your E-Newsletter

oald Dahl's City of the Unexpected, Wonderman & opportunities!


National Theatre Wales

Roald Dahl's City of the Unexpected, Wonderman & opportunities!

Welcome to our e-newsletter, keeping you up to date with the latest arts news and opportunities from across Wales and beyond.

Roald Dahl's City of the Unexpected | 17 & 18 Sept

It’s just over one month until Roald Dahl’s City of the Unexpected, a magical celebration of the great man’s centenary in Cardiff, with jaw-dropping spectacles throughout the weekend.

Pssst… tickets for the unexpected readings on 18 Sept go on sale next week. Keep an eye out on social media and www.cityoftheunexpected.wales as availability will be limited.

Wonderman in Edinburgh & Cardiff

Speaking of Roald Dahl, we’re at Edinburgh Festival Fringe this month with Gagglebabble and Wales Millennium Centre, and a brand new show called Wonderman. Expect thrilling twist and turns, upbeat live music and a terrific mix of characters from his short stories for adults.

Catch it from now until 28 August at Underbelly Potterrow!

From 13-18 September, Wonderman will be at TramShed in Cardiff.

Swarm by Fio | 11-14 August

Swarm is a site-specific theatrical performance from our friends at Fio, involving professional and community performers, taking place at the Butetown History and Arts Centre in Cardiff Bay.

Looking for a new opportunity?

Find a variety of opportunities posted from different organisations and individuals on the National Theatre Wales community.
Here are our August picks, but be quick, the deadlines are fast approaching!

Keep up to date with NTW

In order to keep in touch, please tell us how you want to hear from us:


Roald Dahl's City of the Unexpected, Wonderman & Cyfleoedd

Croeso i’n e-newyddlen, gyda’r newyddion a’r cyfleoedd diweddaraf ym myd y celfyddydau o Gymru a thu hwnt.

Roald Dahl's City of the Unexpected | 17 a 18 Medi

Mae ychydig dros fis tan Roald Dahl's City of the Unexpected, dathliad hudol canmlwyddiant y dyn ei hun yng Nghaerdydd, gyda rhyfeddodau trawiadol drwy gydol y penwythnos.

Hei… bydd tocynnau ar gyfer y darlleniadau annisgwyl ar werth yr wythnos nesaf. Cadwch lygad ar y cyfryngau cymdeithasol a www.cityoftheunexpected.wales/cy gan y bydd argaeledd yn gyfyngedig.

Wonderman yng Nghaeredin a Chaerdydd

Sôn am Roald Dahl, ydym yng Ngŵyl Ymylol Caeredin y mis hwn gyda Gagglebabble a Chanolfan Mileniwm Cymru, yn perfformio sioe newydd o’r enw Wonderman.
Gallwch ddisgwyl troeon trwstan di-ri, cerddoriaeth fyw a bywiog a chymysgedd anhygoel o’i straeon byr i oedolion.

Ewch i’w weld rhwng nawr a 28 Awst yn Underbelly Potterrow!

Rhwng 13 a 18 Medi, bydd Wonderman yn y Tramshed yng Nghaerdydd.

Swarm gan Fio | 11-14 Awst

Mae Swarm yn berfformiad theatrig safle-benodol gan ein cyfeillion yn Fio, sy’n cynnwys perfformwyr proffesiynol a chymunedol, fydd yn cael ei gynnal yng Nghanolfan Hanes a Chelfyddydau Trebiwt ym Mae Caerdydd.

Yn edrych am gyfle newydd?

Dewch o hyd i amrywiaeth o gyfleoedd wedi’u rhestru gan wahanol sefydliadau ac unigolion ar gymuned National Theatre Wales.
Dyma ein dewisiadau ar gyfer Awst, ond peidiwch ag oedi, mae’r dyddiadau cau ar y gorwel!

Y newyddion diweddaraf gan NTW

Er mwyn cadw mewn cysylltiad, rhowch wybod sut yr hoffech glywed gennym ni:


 

Unsubscribe  |  Forward  |  View in browser

You are receiving this email because you have opted in to receive information from us, if you no longer wish to receive our emails click on the Unsubscribe link in this email. 


Dad-danysgrifio  |  Anfon Ymlaen  |  Gweld mewn porwr

Rydych yn derbyn yr e-bost hwn oherwydd eich bod wedi dewis derbyn gwybodaeth oddi wrthon ni. Os nad ydych am dderbyn ein e-byst mwyach, cliciwch ar y ddolen Dad-danysgrifio yn yr e-bost hwn.

National Theatre Wales 30 Castle Arcade, Cardiff South Glamorgan CF10 1BW United Kingdom

Posted in UK Arts News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.